Thứ hai, 21/01/2019 23:01


Bảng điểm học kỳ 1 và bảng điểm tích lũy toàn khóa K12 ĐH Điều dưỡng CQ Năm học 2017-2018: 

1 Bảng điểm tích lũy toàn khóa :Bấm để tải xuống

2. Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2017-2018: Bấm để tải xuống

Tin liên quan