Thứ hai, 24/06/2024 01:34


DSSV chưa tham gia bảo hiểm YT năm 2020.docx (23KB)

DSSV tham gia cuộc thi ý tưởng sáng tạo, ý tưởng khởi nghiệp năm 2020.docx (22KB)

DSSV chưa đóng hoặc đóng muộn học phí.xls (98KB)

DSSV còn thiếu giấy tờ hồ sơ.xlsx (17KB)

DSSV tham gia tình nguyện K13.xls (227KB)

DSSV tham gia tình nguyện K14.xls (247KB)

DSSV tham gia tình nguyện K15.xls (219KB)

DSSV tham gia tình nguyện K16.xlsx (189KB)

DSSV vi phạm quy chế thi.xlsx (12KB)

Sinh viên căn cứ vào minh chứng để thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện của mình theo đường link Phiếu ĐGKQRL của các khối:

- ĐHĐDK13, HSK2, YTCCK1: https://forms.gle/VjT46Z9GULK3uWsR8

- ĐHĐDK14, HSK3, YTCCK2, DDK1: https://forms.gle/DvGiPuE3VQtbz6FJ7

- ĐHĐDK15, HSK4: YTCCK3, DDK2: https://forms.gle/Syzu6jkXi5qBK5k57

- ĐHĐDK16, HSK5, DDK3: https://forms.gle/7s3ri64wPFHm5SZN6

 

Tin liên quan