Thứ hai, 24/06/2024 00:24


Tên đề tài: Thực trạng công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2018

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hùng Minh

Cán bộ tham gia: ĐDCKI. Đỗ Thị Hạnh, ThS. Nguyễn Anh Tuấn, CN. Vũ Thị Hòa, ThS. Trần Thu Ngà.

Mục tiêu đề tài: Mô tả thực trạng công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2018

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, khảo sát 44 CVHT và trên 370 SV ĐHCQ K10,11,12,13, CĐĐD K17, 18 và CĐHS K5,6.

Kết quả: 98,1% SV nhận được sự tư vấn từ CVHT, trong đó lĩnh vực được chú trọng tư vấn nhiều nhất (trên 90%) là đào tạo và công tác sinh viên. 100% CVHT có tư vấn cho SV đăng ký học phần cho từng học kỳ để hoàn thành kế hoạch học tập, 80% CVHT luôn  nhiệt tình, có trách nhiệm, giúp đỡ SV và giải đáp thắc mắc của SV trong quá trình học tập.

Kết luận: 

Trên 90% SV hài lòng với hoạt động tư vấn CVHT. 97,7% CVHT hoàn thành và hoàn thành tốt tư vấn cho SV chương trình đào tạo, kế hoạch học tập phù hợp với bản thân, nhưng vẫn còn 1,9% Sv phản hồi không nhận được sư tư vấn của CVHT, 3,2% SV chưa hài lòng với công tác tư vấn của CVHT, 11,4% CVHT chưa giúp đỡ SV thiết kế chương trình học tập phù hợp.

Các kết quả nghiên cứu trên cho thấy năng lực tư vấn của một số các CVHT chưa đáp ứng đủ nhu cầu cần trợ giúp của SV. Một bộ phận nhỏ CVHT chưa nắm vững chương trình đào tạo, chưa hiểu những khó khăn của SV trong học tập.

Vấn đề đặt ra là Nhà trường cần có những biện pháp để nâng cao chất lượng của đội ngũ CVHT.

Tin liên quan