Thứ sáu, 21/06/2024 10:34


Tên đề tài: Khảo sát thực trạng sinh viên ĐHCQ khóa 3,4,5 có việc làm sau tốt nghiệp trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Chủ nhiệm đề tài: TS Lâm Văn Đồng - Phó trưởng Phòng CTHSSV

Cán bộ tham gia: ThS. Nguyễn Hùng Minh - Trưởng Phòng CTHSSV

                           ĐDCKI. Đỗ Thị Hạnh - Phó trưởng Phòng CTHSSV

                           ThS. Trần Thu Ngà 

Báo cáo tóm tắt. ppt (3249KB)

Tin liên quan