Thứ bảy, 21/09/2019 18:33

STT

Tên đề tài

Chủ đề tài

1 Nhận xét kết quả bước đầu áp dụng phương pháp mô phỏng trong đào tạo kỹ năng lâm sàng cho sinh viên Đại học chính quy tại trường Đại học Điều dưỡng Nam Định ThS. Mai Thị Lan Anh

2

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên điều dưỡng học thực hành mô phỏng tại Trung tâm thực hành Tiền lâm sàng

ĐDCKI. Mai Thị Yến

3

Thực trạng mệt mỏi và một số yếu tố liên quan ở người bệnh suy thận mạn có lọc máu chu kỳ tại một số bệnh viện ở thành phố Nam Định

ĐDCKI. Nguyễn Thị Dung

Tin liên quan