Chủ nhật, 19/01/2020 21:08


 Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục cung cấp 1 số biểu mẫu phục vụ cho công tác thi cử trong nhà trường:

1. Mẫu đơn xin hoãn thi: Đơn xin hoãn thi

2. Mẫu đơn xin thi bù: Đơn xin thi bù

3. Mẫu đơn xin thi lại: Đơn xin thi lại

4. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc học phần: Đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc học phần

 

Tin liên quan