Chủ nhật, 17/02/2019 21:04


Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục cung cấp 1 số biểu mẫu phục vụ cho công tác thi cử trong nhà trường:

1. Mẫu đơn xin hoãn thi: Don xin hoan thi.docx (15KB)

2. Mẫu đơn xin thi bù: Don xin thi bu.docx (12KB)

3. Mẫu đơn xin thi lại: Don xin thi lai.docx (12KB)

4. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc học phần: Don xin phuc khao bai thi ket thuc hoc phan.docx (11KB)

Tin liên quan