Thứ năm, 20/01/2022 12:34


Bệnh viên quân y 175 thông báo tuyển dụng Bác sĩ đa khoa, Cử nhân Điều dưỡng năm 2018 cự thể:

Cử nhân Điều dưỡng : 20 người

Cử nhân Gây mê hồi sức : 05 người

Cử nhân Vật lý trị liệu: 10 người

Chi tiết: Liên hệ Ban tư vấn việc làm trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Tin liên quan