Thứ ba, 12/12/2023 05:53


 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN THUỘC CHI BỘ PHÒNG CTCTTT&QLNH

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Trương Tuấn Anh

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy

 
2

Lê Xuân Hồng

Bí thư

 

3

Lâm Văn Đồng

Đảng viên 

 

4

Nguyễn Anh Tuấn

 Đảng viên 

 

5

Vũ Thị Bích Hảo

 Đảng viên 

 
6

Vũ Thị Hòa

 Đảng viên 

 

 

Tin liên quan