Thứ hai, 16/09/2019 21:39


DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN THUỘC CHI BỘ PHÒNG CTHSSV

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Trương Tuấn Anh

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy

 
2

Nguyễn Hùng Minh

Bí Thư

 

3

Đỗ Thị Hạnh

Phó bí thư

 Tổ trưởng công đoàn

4

Lâm Văn Đồng

Đảng viên 

 

5

Nguyễn Anh Tuấn

 Đảng viên 

 

 

Tin liên quan