Chủ nhật, 19/01/2020 20:13


I. Chức năng

Đơn vị thực hiện chức năng tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác quản lý sinh viên. Bao gồm việc xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình, kế hoạch quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức sinh viên trong suốt thời gian học tập tại trường, là cầu nối giữa Nhà trường với sinh viên, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người học.

II. Nhân sự - Nhiệm vụ cụ thể

TT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Hùng Minh

Thạc sỹ

Trưởng phòng

Kiêm nhiệm: BM QL&NCKHĐD

2

Đỗ Thị Hạnh

Chuyên khoa I

Phó phòng

Kiêm nhiệm: BM VLTL&PHCN

3

Lâm Văn Đồng

Tiến Sỹ

Phó phòng

Kiêm nhiệm: BM Lý luận chính trị

4

Nguyễn Anh Tuấn

 Thạc sỹ

Chuyên viên

 

5

Nguyễn Sơn Tùng

Cử Nhân

Kỹ thuật viên

Kiêm nhiệm: BM VLTL&PHCN

6

Vũ Thị Hòa

Cử Nhân

Chuyên viên  

7

Nguyễn Việt Tiệp

Cử Nhân

Chuyên viên  

8

Vũ Thị Bích Hảo

Thạc sỹ

Chuyên viên Kiêm nhiệm: BM Toán tin

1. Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Hùng Minh

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu nhà trường về các nội dung hoạt động, công tác của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo Công tác chính trị tư tưởng, công tác SV, tuyên huấn, công tác chính trị tư tưởng, quảng bá hình ảnh về Nhà trường và công tác văn hóa quần chúng,  khen thưởng, kỷ luật ,tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên .....

Điện thoại: 0987.720.261

E-mail: nguyenminhndun@gmail.com

2. Phó trưởng phòng: ĐDCKI. Đỗ Thị Hạnh

Điện thoại: 0989.316.930

Phụ trách trực tiếp một số công việc thuộc lĩnh vực: Thực hiện các chế độ chính sách, học bổng, khen thưởng, kỷ luật, rèn luyện, cho sinh viên, bảo hiểm y tế, quản lý hồ sơ chung ......

- Tổ trưởng Công đoàn Phòng CTHSSV

3. Phó trưởng phòng: TS. Lâm Văn Đồng

Phụ trách trực tiếp một số công việc thuộc lĩnh vực: Công tác sinh viên, tư vấn hướng nghiệp việc làm cho sinh viên, công tác chính trị tư tưởng của học sinh sinh viên, quảng bá hình ảnh về Nhà trường...

Điện thoại: 0988.111.975

E-mail: lamvandong75@gmail.com

4. Chuyên viên: Nguyễn Anh Tuấn

 Phụ trách hệ đại học chính quy: Đón tiếp sinh viên đại học chính quy, quản lý hồ sơ sinh viên, các vấn đề liên quan đến sinh viên đại học chính quy, tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên...

Lấy tin, viết bài tin đưa lên website. Phụ trách cung cấp thông tin cho việc quảng bá, giới thiệu về trường

Điện thoại: 0943310668

E-mail: nguyenanhtuan112@gmail.com

5. Chuyên viên: CN. Nguyễn Sơn Tùng

Quản trị Hệ thống CNTT của Phòng CTHSSV, quản trị các phần mềm hồ sơ sinh viên, thực hiện học bổng, khen thường, kỷ luật, điểm rèn luyện cho sinh viên.. ..

Điện thoại: 0973.840.042

 E-mail: tungthao20051990@gmail.com

6. Chuyên viên: CN. Vũ Thị Hòa

     Nhận công văn giấy tờ trình trưởng phòng giải quyết, lưu trữ công văn hành chính. Tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ xin xác nhận của SV trình lãnh đạo phòng  ký và trả cho SV vàothứ 5 và thứ 6 hàng tuần. Quản lý hệ đào tạo vừa làm vừa học, các vấn đề liên quan đến sinh viên đại học chính quy, công tác tuyên huấn, chính trị, tư vấn việc làm, ngoại trú cho sinh viên. 

E-mail: vuthihoa201@gmail.com

 Điện thoại: 0983.287.892

7. Nhân viên: Nguyễn việt Tiệp

 • Phụ trách công tác sinh viên ngoại trú, phối hợp làm công tác tuyên truyền,
 • Làm nhiệm vụ theo dõi và quản lý sinh viên học tập tại Trường. 
 • Tập trung và quản lý sinh viên theo kế hoạch của Nhà trường
 • Điện thoại: 0989.636.901

8. Nhân viên: Vũ Thị Bích Hảo

 • Nhập và  Quản lý CSDL sinh viên liên thôngtrên phần mềm QLCV
 • Báo cáo cung cấp các số liệu về sinh viên liên thông. 
 • Soạn thảo các văn bản báo cáo của Phòng
 • Lập kế hoạch công việc của phòng hàng tháng báo cáo Nhà trường
 • Thực hiện triển khai CSDL sinh viên đang học tại trường và cựu sinh viên
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
 • Điện thoại: 0988.823.717

 

 

Tin liên quan