Thứ sáu, 21/06/2024 12:32

Thư viện trường đại học Điều Dưỡng Nam Định được tách ra từ phòng Đào tạo Đại học trở thành Thư viện độc lập trực thuộc Ban giám hiệu từ năm 2001 .

Thư viện thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được quy định số 2208/QĐ-ĐDN ngày 23/10/2017 về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm thuộc trường Đại học Điều dưỡng Nam Định .

Hiện tại, thư viện có 2246 đầu sách sách tương đương 31857 bản (bao gồm giáo trình, sách tham khảo), 28 tên tạp chí chuyên ngành 1290 cuốn tạp chí và nguồn tài liệu nội sinh phong phú 41 đề tài NCKH các cấp, 170 luận văn thạc sỹ, 11 luận án tiến sỹ, 139 chuyên đề tốt nghiệp chuyên khoa cấp1. Tài liệu điện tử của thư viện có 53 đầu bao gồm sách điện tử .Thư viện trường đã xây dựng được 8 cơ sở dữ liệu gồm: Bài trích, Tài liệu lưu hành nội bộ, Sách, Luận văn, luận án, Chuyên khoa, Sách toàn văn, Tạp chí chuyên ngành.

Tổng thể khu vực thư viện được bố trí từ tầng 1 đến tầng 3 với diện tích khoảng 812m2, bao gồm cả sảnh nghỉ và khu vực nghiên cứu . Tổ chức hoạt động của thư viện gồm có các phòng như: 01 phòng mượn trả tài liệu, 01 phòng đọc sinh viên, 01phòng tra cứu Internet và phòng đọc sau đại học được kết nối mạng Lan, mạng Internet có hệ thống Wifi, phần mềm quản lý thư viện . Số lượng bạn đọc hàng năm đến với thư viện khoảng 5000 lượt.

Về trang thiết bị của thư viện như phòng đọc ở tầng 1 và tầng 3 với tổng diện tích khoảng 150 m2  với 100 chỗ ngồi; phòng mượn sách tham khảo và giáo trình 100m2; thư viện điện tử 60m2  với 30 máy tính nối mạng phục vụ bạn đọc tra cứu Internet . Thư viện sử dụng phần mềm Ilibme phiên bản 5.0 giúp sinh viên ngành Điều dưỡng truy cập online các tài liệu hiện có tại thư viện thông qua tài khoản riêng, đặt mượn, gia hạn tài liệu, và biết được số lượng tài liệu đang mượn.

Tin liên quan