Thứ tư, 29/05/2024 06:30

HƯỚNG DẪN MƯỢN TÀI LIỆU VỀ NHÀ

 Cách mượn tài liệu về nhà

- Tìm kiếm tài liệu cần mượn thông qua trang tra cứu trên websiet thư viện hoặc trực tiếp trên kệ sách tầng 1;

- Ghi đầy đủ thông tin về tài liệu cần mượn: nhan đề, tác giả, năm XB….;

- Xuất trình thẻ thư viện và tài liệu cho cán bộ thư viện (tầng 2 tòa nhà Thư viện);

- Hạn trả tài liệu:

+ Đối với giáo trình: bạn đọc được mượn đến lúc thi xong;

+ Đối với tài liệu tham khảo: bạn đọc

- Mỗi lần mượn tối đa chỉ được 5 cuốn khác nhau

 Trách nhiệm.

  • Bạn đọc phải giữ gìn tài liệu cẩn thận, phải hoàn trả tài liệu đúng thời gian quy định để không làm ảnh hưởng đến người sử dụng sau.
  • Tất cả các trường hợp trả chậm hoặc không đúng hạn đều bị phạt theo quy định.

 Thông báo phạt quá hạn

Thông báo tài liệu mượn quá hạn được đăng trên website thư viện Nhà. Phí mượn tài liệu quá hạn là: 1000 đồng/tài liệu/ngày. Thông báo có tính chất nhắc nhở giúp độc giả nhanh chóng trả sách về thư viện; Trách nhiệm của bạn đọc là trả sách đúng hạn và nộp phí nếu trả quá hạn.

 

 

Tin liên quan