Thứ tư, 29/05/2024 05:37

Để tăng cường lượt lưu thông tài liệu, quản lý bạn đọc trong việc trả sách đúng hạn, Thư viện xin thông báo về việc đăng thông tin mượn tài liệu quá hạn như sau:

- Bạn đọc trực tiếp đăng nhập vào tài khoản cá nhân tại Thư viện điện tử: Http://thuvien.ndun.edu.vn/ để biết được số tài liệu đang mượn tại thư viện và các tài liệu đã quá hạn;

- Bạn đọc tìm thông tin trong “Danh sách các ấn phẩm đang mượn quá hạn” đăng trên website nhà trường: Menu Thư viện/Mượn trả sách (Http://thuvien.ndun.edu.vn/)           

            Nhận được thông báo này đề nghị cố vấn học tập, lớp trưởng các lớp truy cập thông tin, đôn đốc nhắc nhở sinh viên trả tài liệu đúng hạn cho Thư viện.

            Mọi thắc mắc xin liên hệ với đ/c Hà Thị Phương Loan (DĐ: 0944872199) và đ/c Phạm Thị Thanh Huyền (DĐ: 0911186523).

Download file hướng dẫn chi tiết: TRACUUMUONQUAHAN.pptx (715KB)

Tin liên quan