Thứ bảy, 08/05/2021 09:09

Chi bộ VT&TTB – HCTH được thành lập theo quyết định số 55/QĐ-ĐU ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Đảng uỷ Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Chi bộ có 10 đảng viên, có 01 Đảng uỷ viên phụ trách, Cấp uỷ có 03 đồng chí: 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư, 01 Chi uỷ viên. Có 2 Tổ đảng là: Tổ VT&TTB và Tổ HCTH

DangboVTTTB.pdf (369KB)

 

Tin liên quan