Thứ năm, 24/06/2021 18:50

Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20thu%20ti%E1%BB%81n%20t%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20h%E1%BB%8Dc%20k%E1%BB%B3%20I%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202018-2019.pdf (245KB)

Phòng Tài chính kế toán thông báo danh sách tiền sách tài liệu học tập của sinh viên Học kỳ I năm học 2018-2019, đề nghị lớp trưởng ban cán sự lớp thông báo tập hợp thu lên Phòng tài chính kế toán, Cố vấn học tập nhắc nhở sinh viên sớm hoàn thành số tiền tài liệu trên.

Danh%20s%C3%A1ch%20thu%20ti_n%20s%C3%A1ch.rar (371KB)

Mọi thắc mắc liên hệ Đ/c Thảo - SĐT 0943823932.

Tin liên quan