Thứ bảy, 08/05/2021 08:53

             CHI BỘ QUẢN TRỊ

1. Đồng chí: Lê Huy Sang - Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí: Phạm Văn Chiến - P.Bí thư Chi bộ

3. Đồng chí: Bùi Đức Huy

4. Đồng chí: Đinh Xuân Tân

5. Đồng chí: Ngô Thị Bích Phượng

6. Đồng chí: Hoàng Văn Hưng

7. Đồng chí: Hoàng Văn Hải

8. Đồng chí: Nguyễn Trung Chưởng

9. Đồng chí: Vũ Duy Thế

10. Đồng chí: Trần Trung Thành (đảng viên dự bị)

11. Đồng chí: Nguyễn Hồng Sơn (đảng viên dự bị) 

Tin liên quan