Thứ bảy, 08/05/2021 08:47


Chi bộ Đảng Công nghệ thông tin - Thư viện gồm các đồng chí sau đây:

  1. Đồng chí Cù Thị Thu Hà - Bí thư
  2. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Tú
  3. Đồng chí Hà Thị Phương Loan
  4. Đồng chí Đồng Thị Phương Hiếu
  5. Đồng chí Nguyễn Anh Tiến
  6. Đồng chí Phạm Văn Sơn
  7. Đồng chí Vũ Thị Thu Phương
  8. Đồng chí Trương Hồng Tiệp
  9. Đồng chí Trần Trọng Văn
Tin liên quan