Thứ bảy, 08/05/2021 09:14


CÁC ĐỀ TÀI NCKH / SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT CỦA PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỪ NĂM 2012 – NAY

STT

Đề tài NCKH / sáng kiến CTKT

Chủ đề tài NCKH / sáng kiến CTKT

Năm thực hiện

Cấp

Ghi chú

 1

Đề án Cổng thông tin điện tử của trường ĐH Điều dưỡng Nam Định.

ThS. Nguyễn Anh Tiến

ThS. Phạm Văn Sơn

ThS. Trương Hồng Tiệp

CN. Vũ Thị Thu Phương

CN. Trần Trọng Văn

2016

Trường

Tham gia ban biên tập, biên soạn đề án

 2

Sáng kiến “Ứng dụng mạng xã hội facebook trong việc tăng cường truyền tải thông tin của trường ĐH Điều dưỡng Nam Định đến sinh viên và người sử dụng Internet”.

ThS. Phạm Văn Sơn

2016

Phòng

 

3

Sáng kiến "Ứng dụng giải pháp nhân bản máy tính để giảm đầu tư trang thiết bị CNTT"

ThS. Phạm Văn Sơn

2015

   

4

Sáng kiến "Xây dựng công cụ tra cứu thông tin điểm tuyển sinh cho các đối tượng dự thi vào trường ĐH Điều dưỡng Nam Định"

ThS. Nguyễn Anh Tiến

2015

   

 5

 Đề tài "Khảo sát hoạt động tra cứu thông tin của sinh viên tại phòng thư viện điện tử trường ĐH Điều dưỡng Nam Định"

 ThS. Trương Hồng Tiệp

 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan