Thứ bảy, 08/05/2021 08:59


    

       Phòng Công nghệ thông tin là đơn vị tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng lập kế hoạch, tư vấn và triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Trường. Phòng CNTT chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kế hoạch phát triển, ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành hoạt động chung của Trường.

Nhân sự tại phòng : 

STT

Họ tên

Chức vụ

Ghi chú

1

ThS. Nguyễn Anh Tiến

Trưởng phòng

Kiêm nhiệm: BM Toán - Tin

2

ThS. Phạm Văn Sơn

P.Trưởng phòng

Kiêm nhiệm: BM Toán - Tin

3

ThS. Trương Hồng Tiệp

Chuyên viên

 

4

Vũ Thị Thu Phương

Giảng viên

Kiêm nhiệm: BM Ngoại ngữ

5

Trần Trọng Văn

Chuyên viên

 

 

 

Tin liên quan