Thứ bảy, 08/05/2021 08:21
Chi bộ Đảng Công nghệ thông tin - Thư viện gồm các đồng chí sau đây. Đồng chí Cù Thị Thu Hà - Bí thư. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Tú. Đồng chí Hà Thị Phương Loan...
Phòng Công nghệ thông tin là đơn vị tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng lập kế hoạch, tư vấn và triển khai công tác ứng dụng CNTT...
Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Phòng CNTT từ năm 2012 - nay. Đề án Cổng thông tin điện tử của trường ĐH Điều dưỡng...
Là đơn vị tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng lập kế hoạch, tư vấn và triển khai công tác ứng dụng CNTT trong các hoạt động của trường...