Thứ bảy, 08/05/2021 08:00
Trong khuôn khổ các hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường, vào ngày 02/11/2018, Khoa Y học cơ sở đã tổ chức hội thảo sinh hoạt khoa học thường kỳ lần thứ nhất năm 2018
quảng cáo 2