Logo NDUN
Lên đầu trang
Chủ nhật, 27/11/2022 03:32


TT

Họ và tên

Sinh năm

Đảng viên/ Đoàn viên

Trình độ

Chức vụ

 

Nam

Nữ

Chuyên môn

Chính trị

1

Phạm Thị Hằng

 

1988

Đảng viên

Thạc sỹ

Trung cấp

Bí thư

2

Nguyễn Thị Thu Hường

 

1989

Đảng viên

Thạc sỹ

Trung cấp

Phó bí thư

3

Nguyễn Hồng Sơn

1991

 

Đảng viên

Cử nhân

Sơ cấp

Phó bí thư

4

Vũ Hồng Nhung

 

1989

Đảng viên

Thạc sỹ

Sơ cấp

BTV

5

Nguyễn Hải Lâm

1989

 

Đảng viên

Thạc sỹ

Sơ cấp

BTV

6

Nguyễn Lâm Phong

1989

 

Đảng viên

Cử nhân

Sơ cấp

UV

7

Nguyễn Thị Khánh

 

1988

Đảng viên

Thạc sỹ

Sơ cấp

UV

8

Bùi Thị Hiệu

 

1989

Đoàn viên

Thạc sỹ

Sơ cấp

UV

9

Nguyễn Tùng Sơn

1990

 

Đoàn viên

Đại học

Sơ cấp

UV

10

Trần Thị Thu Trang

 

1989

Đoàn viên

Thạc sỹ

Sơ cấp

UV

11

Nguyễn Văn Dinh

1991

 

Đoàn viên

Đại học

Sơ cấp

UV

12

Phạm Phương Thảo

 

1991

Đảng viên

Thạc sỹ

Sơ cấp

UV

13

Nguyễn Việt Tiệp

1989

 

Đoàn viên

Cử nhân

Sơ cấp

UV

14

Nguyễn Đức Thắng

1993

 

Đoàn viên

Thạc sỹ

Sơ cấp

UV

15

Đỗ Thị Hà

 

1999

Đoàn viên

Sinh viên

Sơ cấp

UV

16

Phạm Thị Thanh Hồng

 

1998

Đoàn viên

Sinh viên

Sơ cấp

UV

17

Trần Thị Diệu

 

2000

Đoàn viên

Sinh viên

Sơ cấp

UV

18

Trần Thu Hà

 

2000

Đoàn viên

Sinh viên

Sơ cấp

UV

19

Phạm Văn Luân

2001

 

Đoàn viên

Sinh viên

Sơ cấp

UV

Tin liên quan