Logo NDUN
Lên đầu trang
Thứ năm, 07/12/2023 00:22


       Sáng 17-3, Hội Khuyến học tỉnh và 9 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tổ chức ký kết phối hợp thực hiện chương trình "Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023- 2030".

     Theo đó, Hội Khuyến học tỉnh và 9 trường đại học, cao đẳng gồm: Đại học Điều dưỡng, Đại học Sư phạm kỹ thuật, Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp, Cao đẳng Sư phạm Nam Định, Cao đẳng Xây dựng Nam Định, Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Nam Định, Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Nam Định, Cao đẳng Công nghiệp Nam Định, Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định đã ký kết chương trình phối hợp, tập trung vào các nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các chỉ thị, kết luận, quyết định, kế hoạch của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy mạnh học tập suốt đời gắn với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, giáo viên, người lao động và sinh viên trong các trường về ý nghĩa, tầm quan trọng của tinh thần học tập suốt đời. Các trường học tích cực củng cố, xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên; Xây dựng mô hình Công dân học tập, Đơn vị học tập. Toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong các trường đăng ký phấn đấu trở thành công dân học tập, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập tại các trường và địa phương nơi cư trú. Các trường đại học phấn đấu có quỹ khuyến học từ 1 tỷ đồng trở lên. Các trường cao đẳng phấn đấu có quỹ khuyến học từ 100 triệu đồng trở lên. Tổ chức khen thưởng cho giảng viên, sinh viên có sáng kiến, đề tài xuất sắc và trao học bổng Học không bao giờ cùng hàng năm. Hội Khuyến học tỉnh và các trường phối hợp xây dựng một số chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài, lồng ghép trong chương trình hoạt động chung của các trường. Hàng năm, Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng Học không bao giờ cùng, trong đó có các trường đại học, cao đẳng. Đồng thời cùng với các trường phát hiện, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập.

Hội Khuyến học tỉnh và 9 trường đại học, cao đẳng ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.     Hội Khuyến học tỉnh và 9 trường đại học, cao đẳng ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

       Thông qua ký kết phối hợp thực hiện chương trình "Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023- 2030" nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Hội Khuyến học tỉnh với các trường cao đẳng, đại học trong đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh./.

       Theo baonamdinh.vn

 

       

Tin liên quan