Logo NDUN
Lên đầu trang
Thứ năm, 08/06/2023 06:37


       Ngày 31/8/2022, Đảng bộ trường Đại học Điều dưỡng Nam Định phối hợp với Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị  nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

    Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tăng – Phó trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định. Về phía trường Đại học Điều dưỡng Nam Định có đồng chí Ngô Huy Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Trương Tuấn Anh – Thường vụ Đảng ủy, Hiệu trưởng; cán bộ chủ chốt là các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ và toàn thế đảng viên, viên chức, người lao động trong Nhà trường.

       Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, giảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Tăng – Phó trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định truyền đạt các chuyên đề của Nghị Quyết

       Tại hội nghị các đảng viên, cán bộ viên chức thuộc Đảng bộ trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Tăng – Phó trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định truyền đạt 04 chuyên đề Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới“; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Ngô Huy Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu kết luận Hội nghị

       Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Huy Hoàng nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt quy định, kết luận, hướng dẫn của Đảng là công việc thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của mọi cán bộ, đảng viên và người lao động.  Thông qua việc học tập, quán triệt sẽ giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ kịp thời nắm vững các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề ra để vận dụng, triển khai thực hiện đạt kết quả ở đơn vị mình đang công tác. Đồng chí Ngô Huy Hoàng đề nghị các đồng chí đảng viên tiếp tục tự nghiên cứu, tìm hiểu thêm để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, đưa văn kiện Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

TS. Trương Tuấn Anh – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội nghị

       TS. Trương Tuấn Anh – Hiệu trưởng thay mặt nhà trường tiếp thu những nội dung của nghị quyết, đồng thời chỉ đạo triển khai một số công việc trong thời gian tới, cụ thể:

       Về kỳ nghỉ lễ 2-9: đồng chí Hiệu trưởng yêu cầu toàn thể viên chức, học viên, sinh viên nhà trường tuân thủ các quy định nghỉ lễ 2-9 an toàn, phòng chống covid, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, cảnh giác với các thế lực thù địch;

       Về thực hiện kế hoạch năm học mới: viên chức, người lao động nhà trường đảm bảo ngày công, nghiêm chỉnh thực hiện công việc được giao; các đồng chí lãnh đạo đơn vị quản lý viên chức theo thẩm quyền quy định;

       Về chuyên môn: các khoa, trung tâm xây dựng kế hoạch triển khai giảng dạy (rà soát giáo trình, bài giảng, nghiên cứu khoa học, đi lâm sàng tại các bệnh viện…)

       Về việc thực hiện các công tác khác theo quy định của pháp luật.

       Đồng chí Hiệu trưởng tổng hợp một số việc nhà trường đã làm được trong thời gian vừa qua: tuyển sinh Sau đại học thành công, hoàn thành tuyển sinh liên thông và vừa học vừa làm; chương trình đào tạo Hộ sinh trình độ đại học được Trung tâm Kiểm định chất lượng thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam chính thức thông qua; tạp chí khoa học điều dưỡng của nhà trường chính thức được hội đồng chức danh Giáo sư đưa vào tính điểm từ 0-0,25 điểm.

       Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và các Đoàn thể cùng với sự đồng lòng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới 2022 - 2023.

 

 

Tin liên quan