Logo NDUN
Lên đầu trang
Thứ hai, 26/09/2022 13:13


       Ngày 11/06/2022 Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2024 nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022; phân tích làm rõ những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong công tác Đoàn qua đó rút ra bài học kinh nghiệm; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Nhà trường nhiệm kỳ 2022 - 2024; kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019 – 2022 và bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định nhiệm kỳ 2022 - 2024.