Logo NDUN
Lên đầu trang
Thứ hai, 06/12/2021 08:56

   Ngày 31/08/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ. Trong đó có một số điểm mới trong tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ như:

   Hình thức đào tạo chính quy áp dụng cho cả chương trình định hướng nghiên cứu và chương trình định hướng ứng dụng. Thông tư cũng bổ sung hình thức đào tạo vừa làm vừa học áp dụng cho chương trình định hướng ứng dụng. Theo quy định cũ, đào tạo trình độ thạc sĩ chỉ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy.

   Bổ sung quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ. Cụ thể, người học được xem xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ của một số học phần khi đã học một chương trình đào tạo thạc sĩ khác hoặc đã tốt nghiệp một chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù theo quy định. Số tín chỉ được công nhận và chuyển đổi không vượt quá 30 tín chỉ.

    Sinh viên đang học chương trình đào tạo đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy loại khá trở lên và các điều kiện khác do cơ sở đào tạo quy định có thể được đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ tại cùng cơ sở đào tạo.

   Ngoài ra, hương thức tuyển sinh gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển. Cơ sở đào tạo được tổ chức tuyển sinh trực tuyến nếu đáp ứng các điều kiện quy định.

    Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/10/2021.

     Xem chi tiết Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT tại đây

Tin liên quan