Lên đầu trang
Thứ hai, 20/09/2021 11:33


Thực hiện kế hoạch giảng dạy/nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021 và Căn cứ Quyết định số 1106/QĐ-ĐDN ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định về việc Quy định tổ chức sinh hoạt khoa học tại các đơn vị. Ngày 14 tháng 7 năm 2021, khoa Y tế công cộng tổ chức buổi sinh hoạt thường kỳ với chủ đề Chia sẻ một số thông tin về chính sách đối với giảng viên tại trường Đại học Điều dưỡng Nam Định”.

TS. Trần Văn Long - Trưởng khoa YTCC phát biểu khai mạc buổi sinh hoạt

Tham dự buổi sinh hoạt khoa học có TS. Trần Văn Long - Trưởng khoa Y tế công cộng, Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học; ThS. Nguyễn Thị Minh Châu - Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Tổ chức-Cán bộ; TS. Đỗ Minh Sinh - Trưởng phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, ThS. Trần Thị Việt Hà - Phó trưởng phòng Đào tạo đại học cùng toàn thể lãnh đạo Khoa, lãnh đạo các Bộ môn trực thuộc và cán bộ giảng viên trong khoa.

ThS. Lê Thế Trung - Phó trưởng khoa YTCC báo cáo tại buổi sinh hoạt

Phát biểu khai mạc buổi sinh hoạt khoa học TS. Trần Văn Long nêu rõ tầm quan trọng của việc cập nhật các Qui định liên quan đến công việc, chức danh nghề nghiệp và chế độ chính sách của người lao động. Sau phần phát biểu khai mạc, ThS. Lê Thế Trung - P. Trưởng khoa Y tế công cộng thay mặt lãnh đạo Khoa trình bày báo cáo về “Thực trạng nhân lực khoa Y tế công cộng giai đoạn 2016-2021 và định hướng phát triển đến năm 2026”. Trong báo cáo có nêu rõ thực trạng về nguồn nhân lực của Khoa, thuận lợi, khó khăn và định hướng phát triển trong 5 năm tiếp theo.

Một số quy định được trình bày tại buổi sinh hoạt khoa học bao gồm: tổng quan một số chế độ chính sách mới áp dụng cho giảng viên trong giai đoạn tiếp theo, qui định về chế độ và định mức về giảng viên của Nhà trường, qui định về điều kiện giảng viên tham gia giảng dạy sau đại học và định hướng phát triển cán bộ giảng dạy có trình độ Tiến sĩ trong giai đoạn tới.

Tại buổi sinh hoạt cán bộ giảng viên trong khoa cũng đã thảo luận cùng lãnh đạo các phòng về các chế độ chính sách và phương hướng phát triển Khoa trong giai đoạn tới.

Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ

ThS. Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng TCCB chia sẻ chế độ chính sách tại buổi sinh hoạt

ThS. Trần Thị Việt Hà - Phó Trưởng phòng Đào tạo Đại học chia sẻ qui định về chế độ và định mức về giảng viên của Nhà trường

 

 

Tin liên quan