Logo NDUN
Lên đầu trang
Thứ tư, 29/05/2024 06:44


Công văn 682/K2-ĐT-ĐT về việc đăng tải danh mục văn bản quy định về xét nghiệm Covid-19 trên các trang thông tin điện tử

Quyết định 1282/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm Covid-19

Quyết định 1284/QĐ-BYT về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục I Danh mục trang thiết bị thiết yếu xét nghiệm Realtime RT-PCR được ban hành kèm theo Quyết định số 1282/QĐ-BYT ngày 21/3/2020 về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm Covid-19"

Quyết định 1344/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (Covid-19)

Quyết định 3351/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COvid-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2)

Quyết định 3455/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid-19

Quyết định 3468/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19

Quyết định 3597/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch giám sát trọng điểm Covid-19

Quyết định 3888/QĐ-BYT về việc ban hành Sổ tay Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới

Quyết định 4042/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch Covid-19

Quyết định 5188/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Quyết định 219/QĐ-BYT về việc bổ sung bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007

Quyết định 1436/QĐ-BYT về việc ban hành tạm thời định mức kinh tế kĩ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ "xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kĩ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng (cho mẫu đơn)"

Quyết định 1636/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế chẩn đoán In Vitro được cấp tại Việt Nam (Đợt 3/2021)

Quyết định 1637/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục 04 trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Quyết định 1817/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn  tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Quyết định 2022/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Quyết định 2263/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục 01 trang thiết bị y tế chẩn đoán In Vitro xác định rna của vi rút SARS-CoV-2 được cấp số đăng ký

Quyết định 2626/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của các khu vực điều trị người bệnh Covid-19

 

Tin liên quan