Lên đầu trang
Thứ tư, 02/12/2020 19:10


       Thực hiện Kế hoạch số 1566/KH - ĐDN ngày 08/7/2020 của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định về việc Tổ chức thực hiện Kế hoạch liên tịch số 01/KHLT-CA-ĐTN-TTTT-GDĐT ngày 10/6/2020, ngày 17/7/2020 trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức hội nghị triển khai và ký kết thực hiện kế hoạch liên tịch số 01/KHLT-CA-ĐTN-TTTT-GDĐT về việc phối hợp phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng”.

TS. Trương Tuấn Anh – Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía đại biểu khách mời có đ/c Nguyễn Vũ Chiên – Phó Bí thư tỉnh Đoàn Nam Định và các Ban trực thộc tỉnh đoàn; Thượng tá Bùi Tiến Hà - Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công An tỉnh Nam Định; Trung tá Nguyễn Thành Trung - Phó trưởng phòng Phong trào, Công an tỉnh Nam Định; bí thư các trường Đại học, Cao đẳng thuộc Cụm các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nam Định. Về phía trường Đại học Điều dưỡng Nam Định có TS. Ngô Huy Hoàng – Phó Hiệu trưởng, TS. Trương Tuấn Anh – Phó Hiệu trưởng, lãnh đạo các đơn vị, đại diện Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các Chi đoàn cán bộ, sinh viên Nhà trường.

Hội nghị được triển khai dựa trên Kế hoạch liên tịch số: 01/KHLT-CA-ĐTN-TTTT-GDĐT ngày 10/6/2020 của Công an Tỉnh phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Nam Định, sở Thông tin và Truyền thông, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định về  “Phối hợp phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng” đến rộng rãi đoàn viên, thanh niên Nhà trường.

Phát biểu khai mạc Hội nghị TS. Trương Tuấn Anh – Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh việc tăng cường sự phối hợp giữa các Đoàn thể, phòng ban Nhà trường trong công tác tuyên truyền, phát động đoàn viên, thanh niên Nhà trường chủ động, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Cán bộ, Đoàn viên Thanh niên Nhà trường trong công tác thực hiện kế hoạch liên tịch.

 

 

Đ/c Phạm Thị Hằng - Bí thư Đoàn thanh niên nhà trường trình bày tóm tắt kế hoạch triển khai

 

 

 

Các báo cáo viên tham luận tại Hội nghị

 

Các tham luận tại Hội nghị nêu rõ các biện pháp cơ bản nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên và vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Tại Hội nghị các đại biểu xem phóng sự tình hình đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng thời gian vừa qua và giải pháp phòng chống.

 

Lễ ký kết thực hiện kế hoạch “Phối hợp phát động đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng” giữa Đoàn thanh niên - Hội sinh viên với nhà trường

 

 

Nhóm “Đảm bảo an ninh mạng NDUN” trực thuộc CLB Tin học Ngoại ngữ nhà trường

 

Sau phần phóng sự là Lễ ký kết thực hiện kế hoạch “Phối hợp phát động đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng” với các nội dung sau:

- Giao cho Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Nhà trường tổ chức triển khai  các nội dung đã được xây dựng trong kế hoạch số 1566/KH-ĐDN ngày 8/7/2020 của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định về việc Tổ chức thực hiện Kế hoạch liên tịch 01/KHLT-CA-ĐTN-TTTT-GDĐT ngày 10/6/2020 đến 100% đoàn viên, thanh niên Nhà trường.

- Phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật đến 100% đoàn viên, sinh viên Nhà trường nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên, tự giác, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động; phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là trên không gian mạng.

- Xây dựng, triển khai mô hình “Sinh viên NDUN với đảm bảo an ninh mạng” có hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học viên, sinh viên tham gia. Chỉ đạo các Chi đoàn, Chi hội trong việc giám sát, kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch liên tịch. Đồng thời phát hiện sớm các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định, các diễn biến tư tưởng xấu trong sinh viên để kịp thời uốn nắn, nhắc nhở và xử lý kỷ luật.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội dành cho cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt cấp cơ sở. Triển khai ký kết thực hiện kế hoạch đến 100% Đoàn viên Chi đoàn, Chi hội.

- Phối hợp với phòng Công tác Học sinh Sinh viên, phòng Công nghệ Thông tin định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá những kết quả đạt được, rút kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả; đề ra những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện; kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch.

Với việc ký kết ký kết thực hiện kế hoạch liên tịch 01/KHLT-CA-ĐTN-TTTT-GDĐT, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên cam kết với Nhà trường thực hiện tốt các nội dung nêu trên.

Tin liên quan