Lên đầu trang
Chủ nhật, 16/08/2020 03:05


Thứ

Ngày Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

06/7

Cả ngày

Chấm thi tuyển sinh Sau Đại học

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

TS. Thành

P. HT2

8h00

Giao ban Ban Giám hiệu

P. TCCB

BGH

PGS. TS. Tùng

P. Họp

14h00

Ban Giám hiệu giao ban với Trưởng các đơn vị

P. TCCB

BGH, Trưởng các đv

PGS. TS. Tùng

P. HT1

16h30

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Đại học năm 2020

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

(CVHT ĐHHS1, P12C1, D13C1)

TS. Thành

P. HT1

BA

07/7

Cả ngày

Chấm thi tuyển sinh Sau Đại học

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

TS. Thành

P. HT2

14h00

Họp ban sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ

P. TCKT

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT1

08/7

Cả ngày

Chấm thi tuyển sinh Sau Đại học

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

TS. Thành

P. HT2

14h00

Nghiệm thu sáng kiến cấp cơ sở

P. NCKH

Theo Quyết định

TS. Hoàng

P. HT1

16h00

Lễ ra quân phát động phong trào phòng chống rác thải nhựa

VPCĐ

BGH, BCHCĐ, BCH ĐTN, Đoàn viên CĐ theo QĐ

TS. Long

HT. Lớn

16h30

Họp bình công LĐ tháng 6

VPCĐ

Theo Quyết định

TS. Long

P. HT1

NĂM

09/7

8h00

Tập huấn phương pháp giảng dạy trực tuyến

P. ĐTSĐH

Theo Kế hoạch

PGS. TS. Tùng

P. HT2

14h00

Họp Bệnh viện (Báo hoãn)

P. KHTH

Toàn thể CBVC tham gia BV

BS. Hùng

HT. Lớn

14h00

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm học 2019-2020

P. NCKH

Theo Quyết định

TS. Hoàng

P. HT2

SÁU

10/7

8h30

Họp thẩm định dự thảo phát triển kế hoạch 5 năm 2021-2025 của Trường

 

BGH, Trưởng các đv: TCCB, TCKT, QT, CNTT, NCKH, ĐTSĐH, VTTTB

GS. TS. Thuấn

Bộ Y tế

 

Tin liên quan