Lên đầu trang
Thứ sáu, 07/08/2020 07:34


 

Thứ

Ngày Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị
chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

15/6

9h00

Họp triển khai công tác dịch vụ

TTDV

TS. T. Anh, Đại diện P. Thanh tra, P. TCKT, P. Qtri, CĐ, TTDV

PGS. TS. Tùng

P. HT2

BA

16/6

14h00

Họp chế độ chính sách cho sinh viên (Báo hoãn)

P. CTHSSV

TS. Thành, Đai diện P. TCKT, Thanh tra, P. HSSV

TS. T. Anh

P. HT2

15h00

Họp HĐ đánh giá chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ cho đối tượng ĐDCKI 

P. ĐTSSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

16h30

Họp BTC hội nghị chương trình năm học 2020-2021

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

17/6

14h00

Nghiệm thu Giáo trình: CSSK trẻ em, Tiếng anh A2, sơ cấp cứu ban đầu

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

TS. Hoàng

TS. Thành

P. HT2

NĂM

18/6

8h00

Nghiệm thu NHCH bộ môn Ngoại ngữ, Hoá sinh, Truyền nhiễm

TTKT

Theo Quyết định

TS. Thành

P. HT2

14h00

Hội thảo triển khai hoạt động sáng kiến

P. QLNCKH

Theo Kế hoạch

PGS. TS. Tùng

P. HT2

SÁU

19/6

8h00

P. TCCB báo cáo HĐ Thi đua khen thưởng về công tác khen thưởng nhân kỷ niệm 60 năm

P. TCCB

P. TCCB và HĐ theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

10h00

Họp HĐ tuyển sinh Sau Đại học

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

14h00

Họp Cơ quan lấy phiếu giới thiệu thành viên tham gia HĐ Trường

P. TCCB

Theo Kế hoạch

PGS. TS. Tùng

HT. Lớn

16h30

Họp nhóm GV tham gia giảng dạy khoá bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN ĐD, HS hạng III tại Vĩnh Phúc

P. ĐTĐH

Theo Thông báo

TS. Thành

P. HT2

 

Tin liên quan