Lên đầu trang
Thứ sáu, 07/08/2020 07:19


 

Thứ

Ngày Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

08/6

8h00

Giao ban Ban Giám hiệu

(Báo hoãn)

P. TCCB

BGH

PGS. TS. Tùng

P. Họp

14h00

Ban Giám hiệu giao ban với Trưởng các đơn vị

(Báo hoãn)

P. TCCB

BGH, Trưởng các đv

PGS. TS. Tùng

P. HT2

15h30

Họp triển khai công tác dịch vụ

(Báo hoãn)

TTDV

TS. T. Anh, Đại diện P. Thanh tra, P. TCKT, P. Qtri, CĐ, TTDV

PGS. TS. Tùng

P. HT2

BA

09/6

 

 

 

 

 

 

10/6

9h00

Ký kết Biên bản ghi nhớ và TTHT với Cty CP TCGD Quốc tế Edugo

P. CTHSSV

TS. T. Anh, Đại diện P. HSSV, ĐTĐH, BTVVL, P. Thanh tra

PGS. TS. Tùng

P. HT2

14h00

Họp chế độ chính sách cho sinh viên

P. CTHSSV

TS. Thành, Đai diện P. TCKT, Thanh tra, P. HSSV

TS. T. Anh

P. HT2

16h00

Họp Cố vấn học tập, lớp trưởng các lớp

P. CTHSSV

Trưởng các đv, CVHT, Lớp trưởng các lớp sv

TS. T. Anh

HT. Lớn

NĂM

11/6

 

 

 

 

 

 

SÁU

12/6

10h00

Họp Thường vụ Đảng uỷ - BGH về phương án thành lập Hội đồng Trường

P. TCCB

Thường vụ Đảng uỷ

PGS. TS. Tùng

P. HT2

14h00

Hội thảo các giải pháp để nâng cao chất lượng của Tạp chí và xây dựng phiên bản TA cho Tạp chí

P. QLNCKH

Theo Kế hoạch

PGS. TS. Tùng

P. HT2

BẢY

13/6

Cả ngày

Họp HĐ xét duyệt ý tưởng chuyên đề CKI khoá 7

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

TS. Hoàng

P. HT3

14h00

Thông qua đề cương luận án Tiến sĩ

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

GS. Kham

P. HT3

Tin liên quan