Lên đầu trang
Thứ sáu, 07/08/2020 07:35


       Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường và Kế hoạch Công tác sinh viên năm học 2019 -2020, chiều ngày 25 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường lớn, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã tổ chức phổ biến và giải đáp về chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội cho sinh viên.

Tham dự buổi phổ biến, giải đáp về chế độ, chính sách cho sinh viên có ThS. Nguyễn Hùng Minh - Trưởng phòng Công tác HSSV; ThS. Lê Xuân Hồng – Phó trưởng phòng Công tác HSSV; Chuyên viên Phòng Công tác HSSV, Cố vấn học tập, Ban Cán sự các lớp và hơn 100 sinh viên thuộc diện được hưởng các chế độ, chính sách của học kỳ I, dự kiến được hưởng chế độ, chính sách của học kỳ II năm học 2019 - 2020.

Phát biểu khai mạc, ThS. Nguyễn Hùng Minh – Trưởng phòng Công tác HSSV khẳng định Lãnh đạo Nhà trường và các đơn vị chức năng đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện chế độ, chính sách cho sinh viên. Những năm qua, ngoài việc thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã thực hiện một số chính sách nhằm giúp đỡ, hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong học tập và cuộc sống. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò quan trọng trong việc phối hợp thực hiện của đội ngũ các thầy, cô làm công tác Cố vấn học tập, của đội ngũ Ban Cán sự các lớp và ý thức, trách nhiệm của các em sinh viên trong toàn Trường.

Để các thầy cô Cố vấn học tập và các em sinh viên nắm bắt được các quy định, hiểu đúng về tiêu chuẩn của từng đối tượng được xét hưởng các chế độ, chính sách, ThS. Lê Xuân Hồng – Phó trưởng Phòng CTHSSV đã tổng hợp các văn bản quy định hiện hành, phổ biến đầy đủ và giải đáp cụ thể nội dung liên quan đến các chế độ: Miễn, giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội cho sinh viên. Qua đó, tập trung phân tích, lý giải những tồn tại, vướng mắc và đưa ra những hướng dẫn cụ thể cho từng đối tượng được hưởng, thời gian được hưởng, mức hưởng, hồ sơ, quy trình xét duyệt… Bên cạnh các chế độ chính sách thuộc ngân sách Nhà nước cấp, Nhà trường còn có những chính sách nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, khuyến khích sinh viên học tập, rèn luyện như: Miễn 100% học phí đối với sinh viên mồ côi cha mẹ, giảm 50% học phí đối với sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ mà gia đình thuộc diện nghèo, hỗ trợ tài chính đối với sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn đột xuất, do lũ lụt, dịch bệnh…

 

Tổng kết buổi phổ biến, giải đáp về chế độ, chính sách, ThS. Nguyễn Hùng Minh ghi nhận và cảm ơn những cố gắng của của các thầy cô Cố vấn học tập, của Ban cán sự các lớp trong việc tuyên truyền, phổ biến và thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên, mong muốn các thầy cô Cố vấn học tập và các em sinh viên tích cực, chủ động hơn nữa để công tác thực hiện chế độ, chính sách cho sinh viên ngày càng đầy đủ, chính xác và kịp thời. 

 

Tin liên quan