Lên đầu trang
Thứ sáu, 07/08/2020 08:43


 

Thứ

Ngày Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

01/6

15h00

Họp khoa Khoa học cơ bản

K. KHCB

Toàn thể CBVC Khoa

TS. Thắng

P. HT2

BA

02/6

8h00

Họp HĐ thông qua ý tưởng chuyên đề Tốt nghiệp CKI K7

P. ĐTSĐH

Theo QĐ

TS. Thành

P. HT1

16h30

Họp BCH Đoàn thanh niên mở rộng

ĐTN

BCH đoàn Trường, BCH các Chi đoàn

ThS. Hằng

P. HT1

03/6

Cả ngày

Họp HĐ thông qua ý tưởng chuyên đề Tốt nghiệp CKI K7

P. ĐTSĐH

Theo QĐ

PGS. TS. Tùng

P. HT3

NĂM

04/6

14h00

Họp Ban chấp hành Đảng bộ

P. TCCB

BCH Đảng bộ

PGS. TS. Tùng

P. HT2

15h30

Họp Ban biên soạn, Ban biên tập, HĐ nghiệm thu tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN ĐD, HS (hạng II, III, IV)

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

16h00

Họp HĐ xử lý văn bằng chứng chỉ Đại học

P. TCKT

Theo Quyết định

TS. Thành

P. HT2

SÁU

05/6

8h00

Thông qua đề cương Luận án Tiến sĩ

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT3

14h00

Họp Ban tuyên truyền thi đua, khen thưởng

P. TCCB

BGH, TP. Quản trị, Ban TT&TĐKT

PGS. TS. Tùng

P. HT2

17h00

Gặp mặt các Cán bộ nghỉ chế độ hưu trí Quý I, II

P. TCCB

Theo Kế hoạch

PGS. TS. Tùng

Theo TB

BẢY

06/5

Cả ngày

Thông qua đề cương Luận án Tiến sĩ

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

GS. TS. Kham

PGS. TS. Sinh

P. HT3

 

Tin liên quan