Lên đầu trang
Thứ sáu, 07/08/2020 07:15


 

Thứ

Ngày Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

25/5

8h00

Giao ban Ban Giám hiệu

P. TCCB

BGH

PGS. TS. Tùng

P. Họp

14h00

BGH giao ban với Trưởng các đơn vị

P.TCCB

BGH, Trưởng các đv

PGS. TS. Tùng

P. HT2

16h00

Phổ biến, giải đáp về CĐCS cho sinh viên

P. CTHSSV

CVHT, BCS, SV hưởng CĐCS học kỳ I và dự kiến hưởng CĐCS HKII (2019-2020)

ThS. Minh

HT. Lớn

BA

26/5

8h00

Họp Toạ đàm Giáo dục mở

P. CNTT

Trưởng các đv: ĐTĐH, ĐTSĐH, Thư viện, CNTT

TS. Thành

P. HT3

(trực tuyến)

27/5

14h00

Họp HĐ Quản lý Bệnh viện về nghiệm thu các gói dịch vụ BV

P. KHTHBV

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

NĂM

28/5

8h00

Họp HĐ nghiệm thu NHCH các BM: LLCT, QL&NCKH, VSV-KST

TTKT

Theo Quyết định và BM có liên quan

TS. Thành

P. HT2

15h00

Họp Khoa YTCC

K. YTCC

Toàn thể CBVC Khoa

TS. Long

P. HT2

16h00

Họp HĐ xét CĐCS cho sinh viên

P. CTHSSV

Theo Quyết định

TS. T. Anh

P. HT2

SÁU

29/5

8h00

P. TCCB làm việc với các P: ĐTĐH, HTQT, HSSV, ĐTSĐH, Khoa YTCC về Khen thưởng 60 Năm Ngày thành lập

P. TCCB

P. TCCB, LĐ các Phòng, Khoa

TS. Thắng

P. HT2

Tin liên quan