Lên đầu trang
Thứ sáu, 07/08/2020 07:07


Thứ

Ngày Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

18/5

8h00

Họp ban tuyên truyền và thi đua khen thưởng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường

P. TCCB

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

14h00

Lễ công nhận và trao bằng tốt nghiệp Điều dưỡng CKI khoá 6

P. ĐTSĐH

Theo Kế hoạch

PGS. TS. Tùng

P. HT1

16h00

Họp Tiểu ban đào tạo xây dựng đề án tự chủ

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

TS. Thành

P. HT2

BA

19/5

14h00

Họp xây dựng định hướng nghiên cứu chính giai đoạn 2021-2025

P. QLNCKH

TS. Hoàng, P. QLNCKH, toàn bộ CBGV K.YHCS

PGS. TS. Tùng

P. HT2

20/5

8h00

Nghiêm thu NHCH các BM: Giải phẫu – Mô, LLCT, CSSKCĐ. Toán tin, Truyền nhiễm

TTKT

Theo Quyết định

TS. Thành

P. HT2

14h00

Họp xây dựng định hướng nghiên cứu chính giai đoạn 2021-2025

P. QLNCKH

TS. Hoàng, P. QLNCKH, toàn bộ CBGV K.YTCC

PGS. TS. Tùng

P. HT2

NĂM

21/5

14h00

Nghiệm thu NHCH các BM: ĐDNLNK, YHCT, VS-KST

TTKT

Theo Quyết định

TS. Thành

P. HT1

14h00

Họp xây dựng định hướng nghiên cứu chính giai đoạn 2021-2025

P. QLNCKH

TS. Hoàng, P. QLNCKH, toàn bộ CBGV K. KHCB

PGS. TS. Tùng

P. HT2

SÁU

22/5

8h00

Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025

BTC Đại hội

Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Nhà trường

PGS. TS. Tùng

HT. Lớn

13h15

Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025

BTC Đại hội

Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Nhà trường

PGS. TS. Tùng

HT. Lớn

 

Tin liên quan