Lên đầu trang
Thứ sáu, 07/08/2020 08:23


 

Thứ

Ngày Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

11/5

8h00

Giao ban Ban Giám hiệu

P. TCCB

BGH

PGS. TS. Tùng

P. Họp

14h00

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng

P. TCCB

BGH, Trưởng các đv

PGS. TS. Tùng

P. HT2

15h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu với Trưởng các đv

P. TCCB

BGH, Trưởng các đv

PGS. TS. Tùng

P. HT2

BA

12/5

14h00

Họp Ban chấp hành Đảng bộ

P. TCCB/VPĐU

BCH Đảng bộ

PGS. TS. Tùng

P. HT2

15h00

Họp xây dựng định hướng nghiên cứu chính giai đoạn 2021-2025

K. ĐDHS

TS. Hoàng, P. QLNCKH, toàn bộ CBGV khoa ĐDHS

PGS. TS. Tùng

P. HT2

13/5

9h00

Từ ngày 13.5.2020 đến ngày 16.5.2020 Làm việc với VTV4 Đài truyền hình Việt Nam để xây dựng phim tư liệu kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường và tư vấn tuyển sinh

Địa điểm: Tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

14h00

Họp HĐ xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên

P. CTHSSV

Thành viên HĐ theo QĐ

TS. T. Anh

P. HT1

14h00

Họp xây dựng định hướng nghiên cứu chính giai đoạn 2021-2025

TTTHTLS

TS. Hoàng, P. QLNCKH, toàn bộ CBGV TTTHTLS

PGS. TS. Tùng

P. HT2

NĂM

14/5

9h00

Họp thông qua đề cương LVTN Cao học K5

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

14h00

Họp xây dựng định hướng nghiên cứu chính giai đoạn 2021-2025

K. YHLS

TS. Hoàng, P. QLNCKH, toàn bộ CBGV K. YHLS

PGS. TS. Tùng

P. HT2

14h00

Họp Tiểu ban đào tạo xây dựng đề án tự chủ

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

TS. Thành

P. HT1

16h00

P. ĐTĐH làm việc với BM Ngoại ngữ

P. ĐTĐH

LĐ các đv: P. ĐTĐH, P. TCKT, BM Ngoại ngữ

TS. Thành

P. HT1

SÁU

15/5

8h00

Họp HĐ tuyển sinh Đại học năm 2020

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

Tin liên quan