Lên đầu trang
Thứ bảy, 15/08/2020 12:45


 

Thứ

Ngày Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

16/12

15h30

Họp thông qua HĐ về quy chế chi tiêu nội bộ BV Trường

P. KHTHBV

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

BA

17/12

Cả ngày

Họp HĐ chấm báo cáo chuyên đề tốt nghiệp CKI K6

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT3

13h30

Họp HĐ chấm báo cáo chuyên đề tốt nghiệp CKI K6

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

TS. Thành

P. HT2

14h00

Họp xét duyệt thuyết minh đề tài & nghiệm thu đề tài cấp CS

P. NCKH

Theo Quyết định

TS. Hoàng

P. HT1

16h00

Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức cở sở Đảng, Đảng viên năm 2019

VPĐU

Bí thư các Chi bộ trực thuộc

TS. Thành

P. HT2

18/12

8h00

Họp Ban chấp hành Đảng bộ

VPĐU

BCH Đảng bộ

PGS. TS. Tùng

P. HT2

9h00

Họp BTC Tết Nguyên đán Canh tý 2020

P. TCCB

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

13h30

Tổ chức sinh hoạt KH thường kỳ lần 1 năm học 2019-2020

K. YHCS

Theo Kế hoạch

TS. Thành

VP. Khoa

14h00

Họp báo cáo triển khai công tác HN, KN&TVVL cho Sinh viên

P. CTHSSV

BGH, Ban TVVL, Trưởng các Đv P. HSSV, ĐTĐH, HTQT, TTDV, ĐTN

TS. T. Anh

P. HT1

14h00

Họp xét duyệt thuyết minh đề tài cấp cơ sở

P. NCKH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

15h30

Họp đánh giá HĐ của Bộ phận một cửa phục vụ người học

P. CTHSSV

Trưởng các P: HSSV, ĐTĐH, ĐTSĐH, TCKT, TTKT

TS. T. Anh

P. HT1

16h30

Họp HĐ xét tốt nghiệp CĐ, ĐH năm 2019

P. ĐTĐH

Theo QĐ, CVHT CDDHS6, ĐH 11, D12D5

TS. Thành

P. HT2

16h30

Họp CVHT, lớp trưởng các lớp

P. CTHSSV

Trưởng các đv, CVHT, lớp trưởng các lớp sinh viên

TS. T. Anh

HT. Lớn

NĂM

19/12

6h00

Tập huấn công tác Hội CCB

Hội CCB

Theo Kế hoạch

CN. Huyên

Tuyên Quang

Cả ngày

Tổ chức lớp tập huấn “Chăm sóc vết thương”

TTTHTLS

Theo Kế hoạch

PGS. TS. Tùng

BV ĐK tỉnh NĐ

SÁU

20/12

Cả ngày

Tổ chức lớp tập huấn “Chăm sóc vết thương”

TTTHTLS

Theo Kế hoạch

PGS. TS. Tùng

BV ĐK tỉnh NĐ

Cả ngày

Tổ chức sinh hoạt KH thường kỳ lần thứ IV năm 2019

K. YTCC

Theo Kế hoạch

TS. Long

P. HT1

Tin liên quan