Lên đầu trang
Thứ bảy, 15/08/2020 11:41


 

Thứ

Ngày Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

02/12

8h00

Họp CBVC tham gia phỏng vấn Đánh giá ngoài

TTKT&ĐBCLGD

Theo Quyết định

TS. Thành

HT. Lớn

14h00

Báo cáo, rà soát công tác chuẩn bị ĐGN cơ sở GD

TTKT&ĐBCLGD

BGH, TTKT, các Phòng: TCCB, ĐTĐH, ĐTSĐH, Qtri, CTHSSV, CNTT, NCKH, TCKT, Thư viện

PGS. TS. Tùng

P. HT2

BA

03/12

10h00

Làm việc với Cty TNHH XNK và hợp tác GD Nhật Việt

P. CTHSSV

BGH, P. ĐTĐH, TTDV, Ban TVVL

TS. T. Anh

P. Khách

13h30

Làm việc với Tập đoàn phúc lợi xã hội Shuhokai

P. CTHSSV

BGH, P. ĐTĐH, TTDV, Ban TVVL

TS. T. Anh

P. Khách

04/12

8h00

Đoàn ĐGN gặp gỡ BGH và Hội đồng TĐG

TTKT&ĐBCLGD

BGH, HĐ TĐG

PGS. TS. Tùng

P. HT2

10h00

Khai mạc ĐGN

TTKT&ĐBCLGD

BGH, HĐ TĐG, toàn thể CBVC, Đại diện HVSV

PGS. TS. Tùng

HT. Lớn

14h00

Làm việc với Hiệp hội phúc lợi cho người khiếm thị cao tuổi Zenmourouren Nhật Bản

P. CTHSSV

BGH, P. HTQT, P. ĐTĐH, Ban TVVL

TS. T. Anh

P. Khách

15h00

Phòng. TCCB báo cáo TVĐU, BGH về công tác Cán bộ

P. TCCB

TVĐU, BGH

PGS. TS. Tùng

P. HT2

Từ Ngày 04 đến 10/12 Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN cơ sở Giáo dục

Thành phần: Theo kế hoạch

Chủ trì: PGS. TS. Tùng

Địa điểm: Tại các P. Hội thảo 1,2,3, P. Họp, P. TCKT cũ

Tin liên quan