Lên đầu trang
Thứ bảy, 15/08/2020 11:27


 

Thứ

Ngày Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

4/11

16h00

Họp Ban tổ chức và giảng viên các khóa bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh.

P.ĐTĐH

Theo QĐ

PGS.TS.Tùng

P. HT 2

16h00

Đại hội chi đoàn cán bộ khối giảng dạy

BCHCĐ

Đại biểu khách mời, Đoàn viên

ThS. Hằng

P. HT1

BA

5/11

Sáng

Báo cáo Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ

P.ĐTSĐH

HĐ Đánh giá luận văn, Học viên

TS.Hoàng

P. HT 3

Chiều

Báo cáo Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ

P.ĐTSĐH

HĐ Đánh giá luận văn, Học viên

PGS.TS.Tùng

P. HT 3

6/11

Sáng

Báo cáo Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ

P.ĐTSĐH

HD Đánh giá luận văn, Học viên

PGS.TS.Tùng

P. HT 3

16h30

Họp CVHT, Lớp trưởng các lớp sinh viên

P.CTHSSV

Trưởng các ĐV, CVHT, Lớp trưởng các lớp

TS.T.Anh

HT.Lớn

NĂM

7/11

 

 

 

 

 

 

SÁU

8/11

09h00

Làm việc với Tập đoàn F+U

BTVHN

P.CTHSSV, P.ĐTĐH, P.HTQT, Ban TVGTVL

TS.T.Anh

P.Khách

Tin liên quan