Lên đầu trang
Thứ bảy, 15/08/2020 11:56


 

Thứ

Ngày Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

21/10

09h00

Họp nghiệm thu khóa học elearning Hóa sinh

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

TS Thành

P. HT 2

14h00

Sinh hoạt khoa học – TT THTLS

VP TT

Toàn thể CBGV Trung tâm

TS Tuấn Anh

P. HT 2

16h00

Họp BCH Đoàn Thanh niên mở rộng

VP ĐTN

BCH, Bí thư các Chi đoàn

ThS Tùng

P. HT 1

BA

22/10

14h00

Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài CS

P. QLNCKH

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 2

14h00

Làm việc với Hiệp hội khiếm thị Nhật Bản

P. CTHSSV

TS. Đồng, P. ĐTĐH, HTQT, TT HTKHCN&DV

TS Tuấn Anh

P. khách

23/10

14h00

Họp báo cáo các nội dung: tài chính, danh mục dịch vụ, quy trình chuyên môn của Bệnh viện

P. KHTH BV

Hội đồng Quản lý BV, Phụ trách các Khoa, Phòng BV

PGS. TS Tùng

P. HT 2

14h00

Giới thiệu các cơ sở dưỡng lão Nhật Bản

P. CTHSSV

TS. Đồng, P. HTQT, SV đã đăng ký theo danh sách

TS Tuấn Anh

P. HT 1

NĂM

24/10

09h00

Họp nghiệm thu Tài liệu bồi dưỡng ngạch viên chức Điều dưỡng hạng II, III, IV

P. ĐTĐH

Hội đồng theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 2

14h00

Họp thống nhất nội dung Quy chế một cửa phục vụ người học

P. Thanh tra

Lãnh đạo và viên chức các đơn vị: ĐTĐH, ĐTSĐH, CTHSSV, TCKT, TT K.thí

ThS Huyền

P. HT 2

15h30

Tổng kết Tuần SHCD và Ngày hội TVGTVL

P. CTHSSV

Ban tổ chức Tuần SHCD và Ngày hội TVGTVL

PGS. TS Tùng

P. HT 2

SÁU

25/10

           

BẢY

26/10

08h30

Tập huấn TS SĐH

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

TS. Tuấn Anh

P. HT 2

15h00

Làm thủ tục đăng ký dự thi cho thí sinh

P. ĐTSĐH

Ban coi thi

PGS. TS Tùng

G.đường

CN

27/10

Cả ngày

Thi TS SĐH

P. ĐTSĐH

Ban coi thi

PGS. TS Tùng

G.đường

Tin liên quan