Lên đầu trang
Thứ tư, 08/07/2020 15:24


 

Thứ

Ngày Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

30/9

08h00

Giao ban Ban Giám hiệu

P. TCCB

Ban Giám hiệu

PGS. TS Tùng

P. họp

9h00

Họp toàn thể CBVC tham gia Khám bệnh cho Người cao tuổi

P. TCHC BV

Theo Thông báo

TS. T. Anh

P. HT1

14h00

Giao ban Ban Giám hiệu với Trưởng đơn vị

P. TCCB

BGH, Trưởng đơn vị

PGS. TS Tùng

P. HT 2

16h00

Họp Ban đánh giá bài báo khoa học

P. QLNCKH

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 2

BA

01/10

07h00

Khai mạc Chương trình CSSK và tặng quà cho Người cao tuổi

P. TCHC BV

Theo Kế hoạch

PGS. TS Tùng

Khoa KB

16h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng

VPCĐ

BCH, Trưởng CĐ bộ phận

TS Long

P. HT2

02/10

14h00

Họp Hội đồng Quản lý Bệnh viện

P. THCH BV

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 2

15h00

Báo cáo triển khai Đề án Nduncare

P. KHTH BV

Theo Thông báo

PGS. TS Tùng

P. HT2

16h00

Họp Ban sửa đổi SM, TN, GTCL Ndun

P. TCCB

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 2

16h00

Họp triển khai công tác đào tạo ngoại ngữ năm học 2019 - 2020

P. ĐTĐH

P. ĐTĐH, BM Ngoại ngữ, TT. K.thí&ĐBCLGD

TS Thành

P. HT 1

NĂM

03/10

14h00

Làm việc với Ban lãnh đạo tổ chức GVI và các nhà tài trợ

P. HTQT

Theo Kế hoạch

PGS. TS Tùng

P. HT 2

SÁU

04/10

14h00

Họp Ban Tuyên truyền & Thi đua, ken thưởng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường

P. TCCB

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 2

15h30

Họp BCH Đảng bộ (xây dựng Nghị quyết Q.4)

VPĐU

Ban chấp hành Đảng bộ

PGS. TS Tùng

P. HT 2

Tin liên quan