Lên đầu trang
Thứ hai, 25/05/2020 10:35


       Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế và Công văn số 1182/MT-YT ngày 29/8/2019 của Cục Quản lý môi trường y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế. Ngày 16/9/2019, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã tổ chức Lễ ký cam kết thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong các hoạt động của Nhà trường.

       Theo thống kê của Ủy ban Châu Âu, ước tính khoảng 8,3 tỷ tấn sản phẩm nhựa đã sản xuất, 6,3 tỷ tấn nhựa trở thành rác thải và khoảng 5 tỷ tấn tích lũy ngoài môi trường và được chôn lấp. Hàng năm, tổng cộng khoảng 4,8 đến 12,7 triệu tấn chất thải nhựa xả vào đại dương. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, các đơn vị y tế cũng làm phát sinh chất thải nhựa trong lĩnh vực y tế từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: các hoạt động chuyên môn y tế như bao bì, dụng cụ bao gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư, vật liệu, đồ dùng trong y tế; nguyên liệu làm thuốc, hóa chất.... Theo Bộ trưởng Bộ Y tế trong Hội nghị trực tuyến triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế ngày 16/8/2019, những vật liệu nhựa dùng trong các hoạt động này có thể thay thế bằng các chất liệu an toàn, thân thiện hơn đối với môi trường nếu có sự quyết tâm, chung tay của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế cũng như người dân.

              

                                Toàn cảnh lễ ký kết giảm thiểu chất thải nhựa

       Tại Lễ ký kết, lãnh đạo các Khoa, phòng, trung tâm đã ký cam kết với Hiệu trưởng nhà trường về thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong toàn đơn vị với các nội dung chính:

       Sử dụng các vật dụng sinh hoạt, các dụng cụ, vật tư, thiết bị y tế, bao bì, dụng cụ đóng gói, chưa, đựng thuốc, hóa chất làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng trong các hoạt động chuyên môn y tế nhằm giảm phát sinh chất thải nhựa.

       Hạn chế sử dụng túi chai, cốc, bát, đĩa, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng một lần hoặc ni long khó phân hủy tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn của đơn vị; tiến tới thay thế bằng các vật dụng làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc tái sử dụng. Phấn đấu tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy trong đơn vị.

       Lễ Ký kết là một trong những hoạt động thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 và Công văn số 1182/MT-YT ngày 29/8/2019 của Cục Quản lý môi trường y tế, thể hiện sự quyết tâm chung tay cùng toàn ngành y tế của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định trong thực hiện giảm thiểu tối đa chất thải nhựa ra môi trường, góp phần xây dựng môi trường sống thân thiện vì sức khỏe cộng đồng.

Tin liên quan