Lên đầu trang
Thứ ba, 04/08/2020 07:18


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

09/9

07h30

Khai mạc Tuần SHCD năm học 2019 - 2020

P. CTHSSV

Theo Kế hoạch

PGS. TS Tùng

HT lớn

14h00

Giao ban Bệnh viện

P. TCHC BV

BGĐ, Trưởng các Khoa, Phòng thuộc BV

TS Tuấn Anh

P. HT 2

BA

10/9

14h00

Họp triển khai công tác Khoa XN CĐHA và TDCN thuộc Bệnh viện

P. TCHC BV

Lãnh đạo và viên chức thuộc Khoa

TS Thành

P. HT 2

11/9

08h00

Họp Ban Tuyên truyền và Thi đua khen thưởng Kỷ niêm 60 năm Thành lập Trường

P. CNTT

P. TCCB

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 2

14h00

Họp Ban tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020

P. TCCB

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 2

NĂM

12/9

08h00

Họp xét duyệt đề xuất Nghiên cứu khoa học của sinh viên

P. QLNCKH

Theo Quyết định

TS Hoàng

P. HT 2

14h00

09h00

Đón đoàn Trường Đại học Aomori

Khoa YTCC

Theo Kế hoạch

TS. Long

P. khách

09h00

Họp Ban tổ chức Hội giảng Kỷ niệm 60 năm Thành lập Trường

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

TS. Thành

P. HT 1

14h00

Sinh hoạt chuyên đề Dinh dưỡng và chia sẻ, trao đổi sinh viên giữa 2 Trường

Khoa YTCC

Theo Kế hoạch

TS. Long

P. HT 1

SÁU

13/9

08h30

Triển khai hoạt động theo Kế hoạch làm việc với Trường Đại học Aomori và Viện Dinh dưỡng Quốc gia

Khoa YTCC

Theo Kế hoạch

PGS. TS Tùng

P. HT 1

14h00

14h00

Họp Hội đồng nghiệm thu khóa học elearning về Pháp luận đại cương

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

TS Thành

P. HT 2

Từ ngày 09 - 15/9: Triển khai Tuần Sinh hoạt Công dân cho tân sinh viên theo Kế hoạch

Tin liên quan