Lên đầu trang
Thứ ba, 04/08/2020 02:59


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

02/9

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH

(Phòng TCCB phân công CBVC thường trực, đảm bảo ANTT, ATCQ)

BA

03/9

08h00

Họp giao ban BGH

P. TCCB

Ban Giám hiệu

PGS. TS Tùng

P. họp

09h00

Họp Ban đánh giá bài báo khoa học xét thi đua và tính giờ NCKH năm 2018 - 2019

P. QLNCKH

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 2

14h00

Họp giao ban BGH - Trưởng đơn vị

P. TCCB

BGH, Trưởng các đ.vị

PGS. TS Tùng

P. HT 2

16h00

Họp triển khai công tác Bệnh viện

P. TCHC BV

BGĐ, Trưởng các Khoa, Phòng thuộc Bệnh viện

PGS. TS Tùng

P. HT 2

04/9

08h00

Họp Hội đồng xét duyệt đề xuất nhiệm vụ KHCN năm học 2019 - 2020

P. QLNCKH

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 2

14h00

08h30

Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn 2019

VPCĐ

Theo Kế hoạch

TS. Long

P. HT 1

16h00

Họp Ban tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối thi đua số 6 năm 2019

VPCĐ

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 2

NĂM

05/9

08h00

Làm việc với BVTH tại Thái Bình

P. ĐTĐH

Theo Kế hoạch

TS. Thành

Thái Bình

14h00

Họp Ban tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2018 - 2019

P. TCCB

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 2

15h00

Họp sắp xếp vị trí việc làm đội ngũ KTV

P. TCCB

Theo Thông báo

PGS. TS Tùng

P. HT 2

16h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp ĐH, CĐ 2019

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

TS. Thành

P. HT 1

   

16h30

Họp Hội đồng xét điểm rèn luyện SV học kỳ II năm học 2018 - 2019

P. CTHSSV

Theo Quyết định

TS. Tuấn Anh

P. HT 1

SÁU

06/9

           

BẢY

07/9

Cả ngày

Đón sinh viên ĐHCQ nhập trường

P. CTHSSV

Theo Kế hoạch

PGS. TS Tùng

Khu G.đường

CN

08/9

08h30

Phổ biến nội quy, quy chế Sau đại học

P. ĐTSĐH

Học viên SĐH

PGS. TS Tùng

P. HT 3

Tin liên quan