Lên đầu trang
Thứ ba, 04/08/2020 07:08


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

19/8

08h00

Giao ban Ban Giám hiệu

P. TCCB

Ban Giám hiệu

PGS. TS Tùng

P. họp

09h30

Giao ban Bệnh viện

P.TCHC BV

BGĐ, Trưởng các Khoa, Phòng thuộc BV

PGS. TS Tùng

P. HT 2

14h00

Giao ban BGH với Trưởng các đơn vị

P. TCCB

BGH, Trưởng các đơn vị

PGS. TS Tùng

P. HT 2

16h00

Làm việc với Nhà thầu gói 2 Bệnh viện về thẩm định tư vấn, tư vấn thiết kế

P. Quản trị

BGH, P.Quản trị, TCKT

PGS. TS Tùng

P. HT 2

BA

20/8

08h00

Họp Hội đồng tuyển sinh SĐH

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 2

14h00

Họp Hội đồng xét duyệt ý tưởng luận văn tốt nghiệp CH khóa 5

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định (HĐ2)

TS Hoàng

P. HT 3

21/8

08h00

Họp Hội đồng xét duyệt ý tưởng báo cáo Chuyên đề tốt nghiệp CKI khóa 6

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định (HĐ1)

PGS. TS Tùng

P. HT 2

Theo Quyết định (HĐ2)

TS Hoàng

P. HT 3

14h00

Họp Hội đồng xét duyệt ý tưởng luận văn tốt nghiệp CH khóa 5

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định (HĐ1)

PGS. TS Tùng

P. HT 2

Cả ngày

Làm việc với các BV thực hành tại Hà Nam, Ninh Bình

P. ĐTĐH

Theo Kế hoạch

TS Thành

Các BV

NĂM

22/8

07h00

Hội nghị công tác HSSV và CVHT năm học 2019 - 2020

P. CTHSSV

Theo Kế hoạch

PGS. TS Tùng

HT lớn

Cả ngày

Làm việc với BV thực hành Thanh Hóa

P. ĐTĐH

Theo Kế hoạch

TS Thành

Các BV

SÁU

23/8

08h00

Họp Hội đồng xét duyệt ý tưởng báo cáo Chuyên đề tốt nghiệp CKI khóa 6

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định (HĐ3)

TS Thành

P. HT 2

Tin liên quan