Lên đầu trang
Thứ ba, 04/08/2020 06:06


 

 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

05/8

8h00

Họp cơ quan  đầu năm học 2019-2020

P. TCCB

Toàn thể CBVC

TS. Hoàng

HT. Lớn

14h00

Họp giao ban BGH với các Trưởng đơn vị

P. TCCB

BGH, Trưởng các đv

TS. Hoàng

P. HT2

16h30

Họp BTC đón sinh 2019

P. CTHSSV

Theo Quyết định

TS. T. Anh

P. HT2

BA

06/8

Cả ngày

Làm việc với các Bênh viện thực hành  tại  Nam Định

P. ĐTĐH

Theo kế hoạch

TS. Thành

Các BV tại Nam Định

07/8

8h00

Đón tiếp Đoàn GV và sinh viên Trường ĐH Quốc tế Hội chữ Thập đỏ Kyushu Nhật Bản

P. HTQT

Theo Kế hoạch

TS. Hoàng

P. HT1

NĂM

08/8

14h00

Họp BTC Tuần SHCD

P. HSSV

Theo Quyết định

TS. T. Anh

P. HT2

15h00

Họp BTC Hội nghị tập huấn CVHT & công tác sinh viên

P. CTHSSV

Theo Quyết định

TS. T. Anh

P. HT2

SÁU

09/8

8h00

Thi đấu giải thể thao Đảng ủy khối tỉnh Nam Định

VPĐU

Toàn thể VĐV

TS. T. Anh

Ủy ban Tỉnh

Tin liên quan