Lên đầu trang
Thứ ba, 04/08/2020 06:23


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

24/6

Từ 24 đến 27/6

COI THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2019

P. ĐTĐH

THEO QUYẾT ĐỊNH

TS. THÀNH

CÁC ĐIỂM THI THEO KẾ HOẠCH

BA

25/6

26/6

NĂM

27/6

SÁU

28/6

           
Tin liên quan