Lên đầu trang
Thứ ba, 04/08/2020 07:08


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

17/6

08h00

Nghiệm thu Sáng kiến

P. QLNCKH

Theo Quyết định

TS. Hoàng

P. HT 2

15h00

Giao ban BGH – Trưởng các đơn vị

P. TCCB

BGH, Trưởng đơn vị

PGS.TS. Tùng

P. HT 2

BA

18/6

07h30

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

P. QLNCKH

Theo Quyết định

TS. Hoàng

P. HT 2

14h00

Nghiệm thu Giáo trình: CSNB Truyền nhiễm; Điều dưỡng cơ sở 1, 2.

P. ĐTĐH

Hội đồng nghiệm thu    Theo Quyết định

PGS.TS. Tùng

P. HT 2

16h00

Họp Ban cập nhật, rà soát CTĐT Hộ sinh, Y tế công cộng

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

PGS.TS. Tùng

P. HT 2

19/6

07h30

Tập huấn Dạy – Học eLearning

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

TS. Thành

P. máy

14h00

Tập huấn thi THPT Quốc gia 2019

P. ĐTĐH

Toàn bộ CBVC Theo QĐ

TS. Thành

HT lớn

14h00

Nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên

P. QLNCKH

Theo Quyết định

TS. Tuấn Anh

P. HT 2

16h30

Giao ban CVHT, Lớp trưởng các lớp

P. CTHSSV

BGH, Trưởng đơn vị, CVHT và Lớp trưởng

TS. Tuấn Anh

HT lớn

NĂM

20/6

Cả ngày

Tuyển sinh SĐH 2019

P. ĐTSĐH

Hội đồng và thí sinh

PGS.TS. Tùng

G.đường

SÁU

21/6

Cả ngày

Tuyển sinh SĐH 2019

P. ĐTSĐH

Hội đồng và thí sinh

PGS.TS. Tùng

G.đường

15h30

Họp BCH Đảng bộ - xây dựng Nghị quyết Quý III/2019

VPĐU

Ban chấp hành Đảng bộ

PGS.TS. Tùng

P. HT 2

Tin liên quan